Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.850 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur) of 06 – 10310735 (redactiesecretariaat)
e-mail: redactie.lindenberg@gmail.com

Planschema 2019

kopij inleveren verspreiding
27 dec 2018 12 jan 2019
17 jan 2019 2 feb 2019
7 feb 2019 23 feb 2019
28 feb 2019 16 mrt 2019
kopij inleveren verspreiding
21 mrt 2019 6 apr 2019
11 apr 2019 27 apr 2019
2 mei 2019 18 mei 2019
23 mei 2019 8 jun 2019
kopij inleveren verspreiding
13 jun 2019 29 juni 2019
1 aug 2019 17 aug 2019
22 aug 2019 7 sep 2019
12 sep 2019 28 sep 2019
kopij inleveren verspreiding
3 okt 2019 19 okt 2019
24 okt 2019 9 nov 2019
14 nov 2019 30 nov 2019
5 dec 2019 21 dec 2019
Download planschema 2020 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema2020LindenbergExtern (3)

Kopij voor de Lindenberg stuur je naar: redactie.lindenberg@gmail.com

Foto’s (JPEG,PDF) moeten van afdrukkwaliteit zijn, idealiter zo’n 1 MB, en apart, dus als bijlagen worden meegestuurd. Meerdere foto’s tegelijk stuur je via www.wetransfer.com

Kopij voor online plaatsing op Stiphout NU stuur je naar: stiphoutnu@gmail.com