Wijkblad de Lindenberg is een fullcolour magazine op A4 formaat dat huis aan huis of eventueel op aanvraag bezorgd wordt in Stiphout-Warande en Oranjebuurt. Ons blad wordt 16x per jaar verspreid en heeft een oplage van 3.850 stuks. Redactionele artikelen in de Lindenberg worden gemaakt voor en door bewoners van Stiphout-Warande en Oranjebuurt.

Bel of mail voor info over het plaatsen van redactionele artikelen of toevoegingen aan de wijkkalender.

tel: 0492 – 522948 (Jan Nijssen, eindredacteur) of 06 – 10310735 (redactiesecretariaat)
e-mail: redactie.lindenberg@gmail.com

Planschema 2020

kopij inleveren verspreiding
27 dec 2019 11 jan 2020
16 jan 2020 1 feb 2020
6 feb 2020 22 feb 2020
27 feb 2020 14 mrt 2020
kopij inleveren verspreiding
19 mrt 2020 4 apr 2020
9 apr 2020 25 apr 2020
30 apr 2020 16 mei 2020
21 mei 2020 6 jun 2020
kopij inleveren verspreiding
11 jun 2020 27 juni 2020
2 juli 2020 18 juli 2020
20 aug 2020 5 sep 2020
10 sep 2020 26 sep 2020
kopij inleveren verspreiding
1 okt 2020 17 okt 2020
22 okt 2020 7 nov 2020
12 nov 2020 28 nov 2020
3 dec 2020 19 dec 2020
Download planschema 2020 (kopijdata en verspreidingsdata): Planschema 2020

Kopij voor de Lindenberg stuur je naar: redactie.lindenberg@gmail.com

Foto’s (JPEG,PDF) moeten van afdrukkwaliteit zijn, idealiter zo’n 1 MB, en apart, dus als bijlagen worden meegestuurd. Meerdere foto’s tegelijk stuur je via www.wetransfer.com

Kopij voor online plaatsing op Stiphout NU stuur je naar: stiphoutnu@gmail.com