Facebookpagina / gratis wijkberichten
Jan Nijssen
paginabeheer / wijkkalender

0492-522948

Wijkblad Stiphout-Warande / nieuws en advertenties
Marcel van Gerwen
voorzitter bestuur

0492-533353
Paul Pelzer
penningmeester bestuur

Els Martens
bezorging

06-50476078

Jan Nijssen
eindredacteur

0492-522948

Henk Foederer
advertenties

088-0102702